Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

6.18 Barnehagemyndigheten kan ikke sette andre vilkår enn vilkår om antall barn, barnas alder og oppholdstid

Når barnehagemyndigheten godkjenner en ny familiebarnehage eller endringer i en familiebarnehage, kan den ikke sette andre vilkår for godkjenningen enn vilkår om antall barn, barnas alder og oppholdstid.

Barnehagemyndigheten betyr den/de i kommunen som utfører myndighetsoppgavene etter barnehageloven med forskrifter.

Setter vilkår kun om betyr at barnehagemyndigheten ikke kan sette andre vilkår for godkjenningen enn vilkår om antall barn, barnas alder og oppholdstid.

Vilkår om antall barn betyr at barnehagemyndigheten, på bakgrunn av sin egnethetsvurdering av familiebarnehagen, kan sette en begrensning i antall barn.

Vilkår om barnas alder betyr at barnehagemyndigheten, på bakgrunn av sin egnethetsvurdering av familiebarnehagen, kan bestemme at barna for eksempel skal være over en viss alder.

Søkeren bestemmer selv åpningstiden for familiebarnehagen. Barnehagemyndigheten kan, på bakgrunn av sin egnethetsvurdering av familiebarnehagen, sette vilkår om oppholdstid for barna.

I praksis vil barnehagemyndigheten og søker ha god kontakt underveis i søknadsprosessen. Ofte vil god veiledning fra barnehagemyndigheten underveis føre til at det ikke er behov for å sette noen vilkår når barnehagemyndigheten avgjør søknaden. Barnehagemyndigheten har en mulighet, men ingen plikt, til å bruke vilkår når den avgjør søknad om godkjenning. Barnehagemyndigheten må vurdere om det er behov for å sette vilkår på bakgrunn av informasjon den har innhentet om hvordan søkeren skal drive familiebarnehagen.

Barnehagemyndigheten kan kun sette vilkår om antall barn, barnas alder og oppholdstid. Barnehagemyndigheten står likevel ikke helt fritt når den setter vilkår om antall barn, barnas alder eller oppholdstid. Hvis barnehagemyndigheten kommer frem til at familiebarnehagen oppfyller kravene slik den er på søknadstidspunktet, så må den godkjennes slik den er. Da kan ikke barnehagemyndigheten sette vilkår om antall barn, barnas alder eller oppholdstid for eksempel ut fra et ønske om at familiebarnehagen kan bli enda bedre eller fordi den ønsker å regulere hvor mange barn som går der.
Hvis familiebarnehagen oppfyller kravene, har søkeren på grunn av den frie etableringsretten rett til at den blir godkjent slik den er.

Barnehagemyndigheten kan kun sette vilkår hvis den vurderer at hjemmet ikke er egnet, og et vilkår om antall barn, barnas alder eller oppholdstid vil føre til at hjemmet vil være egnet likevel, jf. barnehageloven §§ 1, 1a og 2. Et eksempel er at hjemmet ikke er egnet dersom det er mange barn der. Dersom barnehagemyndigheten setter vilkår om antall barn ved godkjenningen, vil hjemmet likevel være egnet slik at familiebarnehagen kan godkjennes.

I tilfeller hvor barnehagemyndigheten vurderer at hjemmet ikke er egnet slik at familiebarnehagen ikke kan godkjennes slik den er, og det heller ikke er mulig å gjøre hjemmet egnet gjennom å sette vilkår, må barnehagemyndigheten avslå søknaden. I noen tilfeller vil ikke vilkår gjøre at familiebarnehagen likevel oppfyller kravene til å bli godkjent.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven §§ 11 jf. 10 andre ledd

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!