Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

6.17 Barnehagemyndigheten kan kun godkjenne at et hjem skal ha dobbelt gruppe hvis hjemmet er egnet for det

Barnehagemyndigheten kan ikke godkjenne et hjem for dobbel gruppe med mindre hjemmet er egnet for det.

Barnehagemyndigheten betyr den/de i kommunen som utfører myndighetsoppgavene etter barnehageloven med forskrifter.

Dobbel gruppe betyr en gruppe med ti barn over tre år som er til stede samtidig. Er flertallet av barna under tre år, må antallet reduseres på samme måte som for enkle grupper. Det vil si at en dobbel gruppe maksimalt kan ha åtte barn under tre år.

At et hjem er egnet for dobbel gruppe betyr at hjemmet er av en slik størrelse og beskaffenhet at det kan være mer enn fem barn over tre år til stede samtidig.

Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven §§ 11 jf. forskrift om familiebarnehager § 4

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!