Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

6.16 Barnehagemyndigheten må ved godkjenningen sørge for at det ikke er flere barn tilstede samtidig i barnehagen enn forskrift om familiebarnehager § 4 tillater

Barnehagemyndigheten må sørge for at den ikke godkjenner familiebarnehagen for flere barn enn det som følger av forskrift om familiebarnehager § 4 når familiebarnehagen godkjennes for enkel gruppe.

Barnehagemyndigheten betyr den/de i kommunen som utfører myndighetsoppgavene etter barnehageloven med forskrifter.
Et hjem godkjent for enkel gruppe kan som hovedregel maksimalt godkjennes for fem barn over tre år som er til stede samtidig. Dette innebærer at et hjemmet kan ha flere barn enn fem barn knyttet til seg hvis det aldri er mer enn fem barn til stede samtidig. På denne måten kan et hjem ha barn som deler plasser etter ulike delingsmodeller. Er flertallet av barna under tre år, må antallet reduseres. En enkel gruppe kan maksimalt ha fire barn under tre år.

Et hjem godkjent for dobbel gruppe kan som hovedregel maksimalt godkjennes for ti barn over tre år som er til stede samtidig. Dette innebærer at hjemmet kan ha flere barn enn ti knyttet til seg hvis det aldri er mer enn ti barn til stede samtidig. På denne måten kan et hjem ha barn som deler plasser etter ulike delingsmodeller. Er flertallet av barna under tre år, må antallet reduseres på samme måte som for enkle grupper. Det vil si at en dobbel gruppe maksimalt kan ha åtte barn under tre år.

Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven §§ 11 jf. forskrift om familiebarnehager § 4

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!