Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

6.13 Barnehagemyndigheten kan kun godkjenne enkle grupper i ubebodde lokaler

Når barnehagemyndigheten godkjenner ubebodde lokaler som en del av en familiebarnehage kan den kun godkjenne lokalene for enkle grupper av barn.

Barnehagemyndigheten betyr den/de i kommunen som utfører myndighetsoppgavene etter barnehageloven med forskrifter.

Enkle grupper betyr grupper med fem barn over tre år som er til stede samtidig. Er flertallet av barna under tre år, må antallet reduseres i hver gruppe. En enkel gruppe kan maksimalt ha fire barn under tre år.

Barnehagemyndigheten kan kun godkjenne enkle grupper i ubebodde lokaler. Det betyr at den ikke kan godkjenne doble grupper i ubebodde lokaler. En dobbel gruppe er ti barn over tre år som er til stede samtidig. Er flertallet av barna under tre år, må antallet reduseres på samme måte som for enkle grupper. Det vil si at en dobbel gruppe maksimalt kan ha åtte barn under tre år.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven §§ 11 jf. forskrift om familiebarnehager § 3

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!