Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

6.12 Barnehagemyndigheten må vurdere om ubebodde lokaler har hjemlige kvaliteter

Hovedregelen er at familiebarnehagedrift skal foregå i bebodde hjem, og dersom barnehagemyndigheten godkjenner et ubebodd lokale må den vurdere lokalets hjemlige kvaliteter.

Barnehagemyndigheten betyr den/de i kommunen som utfører myndighetsoppgavene etter barnehageloven med forskrifter.

Hjemlige kvaliteter betyr at det ubebodde lokalet fremstår som bebodd og med et hjemlig preg, fremfor som et ubebodd og tomt lokale. For eksempel kan en underetasje som ikke er innredet til oppholdsrom, fremstå med et ubebodd preg.

Andre aktuelle eksempler kan være et kontorlokale som er innredet som en familiebarnehage, eller en familiebarnehage lokalisert i brakker. I slike tilfeller må barnehagemyndigheten vurdere om lokalet totalt sett fremstår som bebodd og med et hjemlig preg, basert på hvordan barnehagen er innredet og øvrige forhold som får betydning for om barnehagen har hjemlige kvaliteter.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven §§ 11 jf. forskrift om familiebarnehager § 3

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!