Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

5.7 Det må fremgå av barnehagemyndighetens saksdokumenter at politiattest er levert

Barnehagemyndigheten må synliggjøre i saksdokumentene at alle som har plikt til å levere politiattest etter forskrift om politiattest § 6, har levert dette.

Barnehagemyndigheten betyr den/de i kommunen som utfører myndighetsoppgavene etter barnehageloven med forskrifter.

Barnehagemyndigheten må notere at den har innhentet attest. Av hensyn til etterprøvbarhet og kontroll må det fremkomme når barnehagemyndigheten mottok politiattest og hvem som har vurdert dem.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven §§ 10 jf. 19, jf. forskrift om politiattest § 6

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!