Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

5.11 Barnehagemyndigheten kan kun sette vilkår som er rimelige og relevante

Dersom barnehagemyndigheten setter vilkår om antall barn, barnas alder eller oppholdstid ved godkjenningen, må vilkårene være rimelige og relevante.

Barnehagemyndigheten kan, på bakgrunn av sin egnethetsvurdering av barnehagen, kun sette vilkår om antall barn, barnas alder og oppholdstid. Dersom barnehagemyndigheten setter slike vilkår for godkjenningen, må vilkårene være rimelige og relevante. Dette innebærer at barnehagemyndigheten ikke står helt fritt i fastsettelsen av vilkårene. Vilkårene kan ikke være usaklige, utenforliggende eller åpenbart sterkt urimelige.

Barnehagemyndigheten kan for eksempel ikke sette vilkår om at barnehagen kun skal ha ti barn hvis dette blir helt urimelig ut fra barnehagens størrelse og forhold for øvrig. Vilkårene kan heller ikke være mer inngripende eller omfattende enn det som er nødvendig for at barnehagen skal bli godkjent. Det vil si at dersom et vilkår om at barnehagen kun kan ha barn over tre år vil være tilstrekkelig for at barnehagen kan bli godkjent etter barnehageloven, kan ikke barnehagemyndigheten sette et vilkår om at barnehagen kun kan ha barn over fem år.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven § 10 andre ledd jf. ulovfestet forvaltningsrett

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!