Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

5.10 Det er kun lov å sette vilkår om antall barn, barnas alder eller oppholdstid

Når barnehagemyndigheten godkjenner en ny barnehage eller endringer i en barnehage, kan den ikke sette andre vilkår for godkjenningen enn vilkår om antall barn, barnas alder og oppholdstid.

Barnehagemyndigheten betyr den/de i kommunen som utfører myndighetsoppgavene etter barnehageloven med forskrifter.

Setter vilkår kun om betyr at barnehagemyndigheten ikke kan sette andre vilkår for godkjenningen enn vilkår om antall barn, barnas alder og oppholdstid.

Vilkår om antall barn betyr at barnehagemyndigheten, på bakgrunn av sin egnethetsvurdering av barnehagen, kan sette en begrensning i antall barn selv om det totale leke- og oppholdsarealet kan gi plass til flere barn.

Vilkår om barnas alder betyr at barnehagemyndigheten, på bakgrunn av sin egnethetsvurdering av barnehagen, kan bestemme at barna for eksempel skal være over en viss alder.

Søkeren bestemmer selv åpningstiden for barnehagen. Barnehagemyndigheten kan, på bakgrunn av sin egnethetsvurdering av barnehagen, sette vilkår om oppholdstid for barna.

I praksis vil barnehagemyndigheten og søkeren ha god kontakt underveis i søknadsprosessen. Ofte vil god veiledning fra barnehagemyndigheten underveis føre til at det ikke er behov for å sette noen vilkår når barnehagemyndigheten avgjør søknaden. Barnehagemyndigheten har en mulighet, men ingen plikt, til å bruke vilkår når den avgjør søknad om godkjenning. Barnehagemyndigheten må vurdere om det er behov for å sette vilkår på bakgrunn av informasjon den har innhentet om hvordan søkeren skal drive barnehagen.

Barnehagemyndigheten kan kun sette vilkår om antall barn, barnas alder eller oppholdstid. Barnehagemyndigheten står likevel ikke helt fritt når den setter vilkår om antall barn, barnas alder eller oppholdstid. Hvis barnehagemyndigheten kommer frem til at barnehagen oppfyller kravene på søknadstidspunktet, må barnehagemyndigheten godkjenne barnehagen uten å sette vilkår. Da kan ikke barnehagemyndigheten sette vilkår om antall barn, barnas alder eller oppholdstid for eksempel ut fra et ønske om at barnehagen kan bli enda bedre eller fordi den ønsker å regulere hvor mange barn som går der. Hvis barnehagen oppfyller kravene, har søkeren på grunn av den frie etableringsretten, rett til at den blir godkjent slik den er.

Barnehagemyndigheten kan kun sette vilkår hvis barnehagen ikke er egnet til å oppfylle barnehageloven §§ 1, 1a og 2, og et vilkår om antall barn, barnas alder eller barnas oppholdstid vil føre til at barnehagen likevel vil bli egnet til å oppfylle §§ 1, 1a og 2. Et eksempel er at barnehagens lokaler og uteområder ikke oppfyller kravene til §§ 1, 1a og 2 dersom det er mange barn der. Dersom barnehagemyndigheten setter vilkår om antall barn ved godkjenningen, vil barnehagen likevel være egnet til å oppfylle §§ 1, 1a og 2 og dermed kunne godkjennes.

I tilfeller hvor barnehagemyndigheten vurderer at barnehagen ikke vil være egnet til å oppfylle barnehageloven §§ 1, 1a og 2 og det heller ikke er mulig å gjøre barnehagen egnet til å oppfylle kravene ved å sette vilkår, må barnehagemyndigheten avslå søknaden. I noen tilfeller vil ikke vilkår gjøre at barnehagen likevel oppfyller kravene til å bli godkjent.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven § 10 andre ledd

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!