Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

4.8 Barnehagemyndigheten må gi en frist for retting i sine pålegg om retting

Barnehagemyndigheten må gi en frist for retting i sine pålegg om retting til barnehageeier.

Barnehagemyndigheten betyr dere i kommunen som utfører myndighetsoppgavene etter barnehageloven med forskrifter.

Frist for retting betyr at barnehagemyndigheten må gi barnehageeier en frist for å rette opp brudd på regelverket som ble avdekket i tilsynet. Fristen må tilpasses bruddets type og omfang. Fristen skal ikke være lengre enn det som er nødvendig for at barnehageeieren skal kunne rette regelverksbruddet.

Pålegg om retting er et enkeltvedtak. Enkeltvedtak er en avgjørelse som fastsetter barnehageeiers rettigheter eller plikter, og må følge reglene i forvaltningsloven. Barnehagemyndigheten kan ikke gi pålegg om retting i andre tilfeller enn der dere har funnet at et forhold er i strid med barnehageloven med forskrifter, eller er uforsvarlig.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven § 16 andre ledd første og andre punktum.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!