Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

4.13 Pålegg om retting eller vedtak om stenging må være skriftlig

Både pålegg om retting og tidsbegrenset eller varig stenging av barnehagen er enkeltvedtak. Enkeltvedtak er en avgjørelse som fastsetter barnehageeierens rettigheter eller plikter, og må følge reglene i forvaltningsloven.

Pålegg om retting og vedtak om stenging skal være skriftlig. I forvaltningsloven fremgår det at et enkeltvedtak skal være skriftlig dersom det ikke av praktiske grunner er «særlig byrdefullt» for forvaltningsorganet å gjøre det skriftlig. Dette unntaket kommer ikke til anvendelse for pålegg om retting og vedtak om stenging etter barnehageloven.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven § 16 andre ledd, jf. forvaltningsloven § 23.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!