Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

4.11 Barnehagemyndigheten må sende stengingsvedtak til fylkesmannen til orientering

Barnehagemyndigheten må sende stengingsvedtak til fylkesmannen til orientering.

Barnehagemyndigheten betyr dere i kommunen som utfører myndighetsoppgavene etter barnehageloven med forskrifter.

Tidsbegrenset eller varig stenging av barnehagen er et enkeltvedtak. Enkeltvedtak er en avgjørelse som fastsetter barnehageeierens rettigheter eller plikter, og må følge reglene i forvaltningsloven.

Barnehagemyndigheten skal sende kopi av vedtaket til fylkesmannen. Der barnehagemyndigheten har fattet vedtak om stenging, bør det derfor fremkomme i stengingsvedtaket at kopi er sendt til fylkesmannen.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven § 16 andre ledd tredje punktum.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!