Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

4.10 Stenging er kun aktuelt ved brudd på rettefrist eller der forholdet ikke lar seg rette

Barnehagemyndigheten kan kun vedta stenging som reaksjon der barnehageeier ikke overholder fristen for å etterkomme pålegget, eller der forholdet ikke lar seg rette.

Barnehagemyndigheten betyr dere i kommunen som utfører myndighetsoppgavene etter barnehageloven med forskrifter.

Tidsbegrenset eller varig stenging av barnehagen er et enkeltvedtak. Enkeltvedtak er en avgjørelse som fastsetter barnehageeierens rettigheter eller plikter, og må følge reglene i forvaltningsloven.

Barnehagemyndigheten kan ikke bruke stenging som reaksjon i andre tilfeller enn der barnehageeieren ikke overholder fristen for å etterkomme pålegget, eller der forholdet ikke lar seg rette.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven § 16 andre ledd andre punktum.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!