Veileder om kommunens rolle som barnehagemyndighet

Kommunen som barnehagemyndighet har et ansvar for å påse at alle barnehageeiere følger barnehagelovens minimumskrav. Barnehageloven gir barnehagemyndigheten noen virkemidler for å oppfylle sitt ansvar. Denne veilederen utdyper hvordan barnehagemyndigheten bruker risikovurderinger, veiledning og tilsyn for å påse at barnehageeierne oppfyller lovens krav. 

Innhold

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!