Skoleskyss

3. Lang skolevei

For å ha rett til gratis skyss, må elevene ha følgende avstand til skolen:

  • 1. trinn  mer enn 2 km
  • 2.–10. trinn  mer enn 4 km

Skoleveien skal måles fra inngangsdøren der eleven bor til inngangsdøren på skolen etter korteste vei. Hvis det er flere inngangsdører eleven kan bruke på skolen, skal det måles til døren lengst unna, uavhengig av om eleven faktisk bruker denne døren.

Korteste vei gjelder både offentlig og privat vei. Skiftende forhold ved ulike årstider kan også ha betydning for hva som regnes som elevens skolevei. For eksempel om det er mulig å komme seg frem på en sti. 

Eleven har ikke nødvendigvis rett på skyss fra hjemmet, og må regne med å gå til en bussholdeplass eller et møtested for skyss. 

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for skyss til og fra skolen. 

Reisefølge

Elever som ikke kan reise alene, har rett på reisefølge. Hvis elevene har behov for det, har de også rett til tilsyn hvis de må vente før eller etter skolen. 

Delt bosted

Elever kan ha rett til skyss selv om de har delt bosted. Dette vurderes for hvert av hjemmene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!