Skoleskyss

3. Farlig eller vanskelig skolevei

Elever som har en farlig eller vanskelig skolevei, har rett til gratis skyss uavhengig av hvor langt unna skolen de bor. Om veien er farlig eller vanskelig må vurderes både opp mot den enkelte eleven og veien i seg selv. 

For å få rett til gratis skoleskyss må det være en særlig risiko. Dette betyr at trafikkutfordringene på veien er større enn det kan forventes at eleven mestrer.    

Elever og foreldre skal bli informert om retten til skyss av skolen, men de må selv søke om skyss. Det er kommunen som ansvaret for skyss, og søknad skal sendes til kommunen eller skolen. Søkanden skal gjelde den konkrete eleven, og ikke en gruppe elever. 

Reisefølge

Elever som ikke kan reise alene, har rett på reisefølge. Hvis elevene har behov for det, har de også rett til tilsyn hvis de må vente før eller etter skolen. 

Delt bosted

Elever kan ha rett til skyss selv om de har delt bosted. Dette vurderes for hvert av hjemmene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!