Skoleskyss

Elever kan ha rett til skyss selv om de har delt bosted. Dette vurderes for hvert av hjemmene.

For å ha rett til gratis skyss, må eleven bo regelmessig hos hver av foreldrene. Det er ikke et krav om at barnet bor like mye i hvert av hjemmene.  Eleven har ikke krav på skyss ved improviserte enkeltbesøk.

Elever kan ha rett til skyss til og fra begge hjemmene, selv om det ene hjemmet ligger i en annen kommune eller i et annet fylke enn skolen eleven går på. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!