Fritak fra vurdering med karakter i grunnskolen

Oversikt over fritaksreglene i grunnskolen.

Individuell opplæringsplan

Foreldre til elever med individuell opplæringsplan kan bestemme at eleven ikke skal ha vurdering med karakter i et eller flere fag. Eleven skal da ikke ha standpunktkarakter i faget/fagene.
Les mer om fritak fra karakter for elever med spesialundervisning

Forskrift til opplæringsloven § 3-20

Minoritetsspråklige elever som nylig har kommet til Norge

Minoritetsspråklige elever som begynner opplæringen i Norge siste halvdel av opplæringsåret, er fritatt fra vurdering med karakter i fag dette skoleåret dersom foreldrene ber om det. Elevene skal da ikke ha standpunktkarakter i faget/fagene.

Forskrift til opplæringsloven § 3-21

Elever som er i innføringstilbud

En elev i grunnskolen som har et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8, der det er fastsatt at eleven skal få hele eller deler av opplæringen i et innføringstilbud, kan fritas fra vurdering med karakter i hele den perioden han eller hun er i innføringstilbudet. Eleven kan fritas fra både halvårsvurdering med karakter og standpunktvurdering.

Forskrift til opplæringsloven § 3-21

Skriftlig sidemål

En elev kan bli fritatt for vurdering med karakter i skriftlig sidemål når han eller hun:

  • har hatt rett til særskilt språkopplæring på 8., 9. eller 10. årstrinn
  • på grunn av sykdom, skade
  • eller dysfunksjon som er diagnostisert av en sakkyndig, har problemer med å greie begge målformene
  • har gått 8., 9. eller 10. trinn på en internasjonal- eller utenlandsk skole og har mottatt opplæring etter læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter eller annen jevngod læreplan.

For elever som får opplæring etter individuell opplæringsplan, avgjør foreldrene eller eleven om eleven skal ha vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Valgretten gjelder bare dersom enkeltvedtaket om spesialundervisning omfatter skriftlig sidemål.

Forskrift til opplæringsloven § 3-22

Kroppsøvingsfaget

En elev kan bli fritatt fra vurdering med karakter i kroppsøvingsfaget. Eleven skal da ikke ha standpunktkarakter. 

Forskrift til opplæringsloven § 3-23

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!