Fritak fra vurdering med karakter i videregående

Oversikt over fritaksreglene i videregående opplæring. 

Skriftlig sidemål

En elev eller privatist kan bli fritatt for vurdering med karakter i skriftlig sidemål når han eller hun:

  • på grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av en sakkyndig, har problemer med å greie begge målformene
  • ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole
  • i løpet av ungdomstrinnet eller vidaregåande opplæring har hatt rett til særskilt språkopplæring, eller
  • har gått i internasjonal eller utanlandsk skole i Norge som er godkjent for å ikke gi vurdering med karakter i sidemål.

Forskrift til opplæringsloven § 3-19

Kroppsøving

En elev kan bli fritatt fra vurdering med karakter i kroppsøvingsfaget. Eleven skal da ikke ha standpunktkarakter.

Forskrift til opplæringsloven § 3-20

Minoritetsspråklige elever som nylig har kommet til Norge

En elev som har et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter § 3-12 i opplæringsloven, der det er fastsatt at eleven skal få hele eller deler av opplæringen i et innføringstilbud, kan fritas fra vurdering med karakter i halvårsvurderingen. Dette gjelder så lenge eleven er i innføringstilbudet. 

Eleven skal fremdeles ha standpunktvurdering. 

Forskrift til opplæringsloven § 3-18 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!