Fritak fra vurdering med karakter i videregående

Oversikt over fritaksreglene i videregående opplæring. 

Skriftlig sidemål

En elev kan bli fritatt for vurdering med karakter i skriftlig sidemål når han eller hun:

  • har hatt rett til særskilt språkopplæring på Vg1, Vg2 eller Vg3 i videregående opplæring
  • på grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av en sakkyndig, har problemer med å greie begge målformene (gjelder også for privatister
  • ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole

Forskrift til opplæringsloven § 3-22

Kroppsøving

En elev kan bli fritatt fra vurdering med karakter i kroppsøvingsfaget. Eleven skal da ikke ha standpunktkarakter.

Forskrift til opplæringsloven § 3-23

Minoritetsspråklige elever som nylig har kommet til Norge

En elev som har et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter § 3-12 i opplæringsloven, der det er fastsatt at eleven skal få hele eller deler av opplæringen i et innføringstilbud, kan fritas fra vurdering med karakter i halvårsvurderingen. Dette gjelder så lenge eleven er i innføringstilbudet. 

Eleven skal fremdeles ha standpunktvurdering. 

Forskrift til opplæringsloven § 3-21

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!