For elever som bytter skole - fritak fra opplæring og vurdering med karakter i grunnskolen

Hvis en elev går glipp av opplæring i et fag på grunn av skolebytte. 

For elever som bytter skole (i Norge eller kommer fra utlandet) gjelder den vedtatte fag- og timefordelingen for den skolen elevene til enhver tid går på.

Det kan føre til at en elev ikke får opplæring i et fag. Eleven skal da heller ikke ha vurdering i faget eller standpunktkarakter. 

Forskrift til opplæringsloven

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!