Dispensasjon fra vitnemål og eksamen

Utdanningsdirektoratet kan i særskilte tilfeller dispensere fra reglene om vurdering, inntak og overgangsordninger. Dette følger av forskrift til opplæringsloven § 23-1.

Dispensasjon fra teorieksamen for praksiskandidater

Praksiskandidater som ønsker å gå opp til fag- eller svenneprøve, må først bestå en teorieksamen. Vi gir som hovedregel ikke lenger dispensasjon fra teorieksamen for praksiskandidater på bakgrunn av bestått eksamen eller fag- eller svennebrev etter Reform 94 eller andre læreplanverk.

Praksiskandidater som har fullført opplæring etter Kunnskapsløftet som lærling, men har strøket på første- og annengangs fag- eller svenneprøve trenger søke dispensasjon. Etter en endring høsten 2017, trenger de ikke å gå opp til eksamen.

Dispensasjon for utstedelse av vitnemål og kompetansebevis etter Reform 94

Siste mulighet til å utstede vitnemål og kompetansebevis etter Reform 94 var våren 2010.

Vi gir som hovedregel personer som har fullført og bestått nødvendige eksamener senest våren 2010 dispensasjon, slik at de får utstedt kompetansebevis eller vitnemål. Personer som har tatt eksamener etter våren 2010, vil ikke få vitnemål etter Reform 94.

Dispensasjon fra kravene til vitnemål

Vitnemål blir gitt som dokumentasjon på at alle fag og eksamener i opplæringsløpet er bestått.

Det skal svært mye til for at vi innvilger en søknad om dispensasjon fra kravene til vitnemål. Dette gjelder også timetall, manglende fordypning eller feil fagkombinasjon.

Det er ikke tilstrekkelig for å innvilge dispensasjon at skolen har gjort feil. Dersom feil fra skolen er grunnen til at opplæringen ikke blir fullført innen normal tid, kan det søkes om dispensasjon fra kravene til førstegangsvitnemål.

Søk om dispensasjon

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!