Dispensasjon fra vitnemål og eksamen

Utdanningsdirektoratet kan i særskilte tilfeller dispensere fra reglene om vurdering, inntak og overgangsordninger. Dette følger av forskrift til opplæringsloven § 23-1.

Dispensasjon fra teorieksamen for praksiskandidater

Praksiskandidater som ønsker å gå opp til fag- eller svenneprøve, må først bestå en teorieksamen. Vi gir som hovedregel ikke lenger dispensasjon fra teorieksamen for praksiskandidater på bakgrunn av bestått eksamen eller fag- eller svennebrev etter Reform 94 eller andre læreplanverk.

Praksiskandidater som har fullført opplæring etter Kunnskapsløftet som lærling, men har strøket på første- og annengangs fag- eller svenneprøve trenger søke dispensasjon. Etter en endring høsten 2017, trenger de ikke å gå opp til eksamen.

Dispensasjon fra kravene til vitnemål

Vitnemål blir gitt som dokumentasjon på at alle fag og eksamener i opplæringsløpet er bestått.

Det skal svært mye til for at vi innvilger en søknad om dispensasjon fra kravene til vitnemål. Dette gjelder også timetall, manglende fordypning eller feil fagkombinasjon.

Det er ikke tilstrekkelig for å innvilge dispensasjon at skolen har gjort feil. Dersom feil fra skolen er grunnen til at opplæringen ikke blir fullført innen normal tid, kan det søkes om dispensasjon fra kravene til førstegangsvitnemål.

Søk om dispensasjon

Utstedelse av vitnemål og kompetansebevis etter Reform 94

Da læreplanverket Reform 94 ble erstattet med Kunnskapsløftet, ble det fastsatt en rekke overgangsbestemmelser i kapittel 24 i forskrift til opplæringsloven. Etter disse overgangsbestemmelsene var siste mulighet til å utstede vitnemål og kompetansebevis etter Reform 94 våren 2010. Utdanningsdirektoratet har kunnet gi dispensasjon fra denne fristen.

Forskrift til opplæringsloven er nå revidert, og det er ikke lenger noen frist for å utstede dokumentasjon etter Reform 94. Dermed er det heller ikke nødvendig å søke om dispensasjon. Skoler og fylkeskommuner kan nå utstede vitnemål eller kompetansebevis etter Reform 94 for kandidater som har bestått faget eller fagene senest våren 2010.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!