Ny opplæringslov 2023

Kunnskapsdepartementet jobber nå med en ny opplæringslov som skal erstatte dagens opplæringslov. Den nye opplæringsloven vil være klar tidligst 2023. 

Forslag til ny opplæringslov og endringar i friskolelova er på høring. Du kan lese hele høringsbrevet og svare på høringen her.  
Frist: 20. desember 2021

Dagens opplæringslov ble vedtatt i 1998, og det er nå behov for å gjøre flere endringer. Opplæringslovutvalget har vurdert behovet for regulering av grunnopplæringens område, og har kommet fram til at dagens opplæringslov med forskrifter på mange måter er et velfungerende regelverk, men at det også er utfordringer med dagens regelverk.

Utvalget forslår en ny opplæringslov, som er ment å erstatte dagens opplæringslov. Utredningen var på høring våren 2020.

I den nye opplæringsloven foreslår utvalget å legget vekt på disse endringene:

  • Loven skal ivareta behovene til elevene i opplæringen. Elevens beste skal vektlegges, og elevene skal bli hørt og få være med å påvirke i saker som angår dem selv. Elevene må derfor få tilstrekkelig og nødvendig informasjon som de kan forstå
  • Loven skal være brukervennlig. Loven skal skrives i et språk som er tilgjengelig for alle målgruppene. Loven skal også fungere som et godt verktøy for de som skal bruke loven.
  • Loven skal plassere ansvaret på riktig sted. Kommunen og fylkeskommunen har ansvaret for at reglene i opplæringsloven følges opp, og de må derfor sørge for å at de som skal utføre oppgavene har god kompetanse. 

Når loven er vedtatt vil det være behov for nye forskrifter. Utdanningsdirektoratet vil utarbeider forslag til forskrifter som Kunnskapsdepartementet skal fastsette. Forslag til endring i forskriftene sendes på høring senest høsten 2022.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!