Gratisprinsippet i skolen

Opplæring for voksne

Opplæring i grunnskolen og videregående skal være gratis for voksne.
De har rett til gratis undervisningsmateriell, og dette gjelder uavhengig av om kommunen bruker studieforbund, nettskoler eller andre til å gi tilbud om grunnskoleopplæring.

Læremidler og digitalt utstyr

Læremidler og digitalt utstyr skal være gratis. Fylkeskommunen kan derimot kreve at voksne som tar videregående opplæring selv betaler for vanlig utstyr, som for eksempel kladdebøker og skrivesaker.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!