Gratisprinsippet i skolen

Læremidler

Lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater har ikke rett til å få dekket læremidler fra fylkeskommunen. Dette fordi de ikke har det samme behovet for lærebøker i bedrifter, der opplæringen stort sett er praktisk.

Utstyr

De får heller ikke dekket utstyr som de får beholde selv etter at de er ferdige med opplæringen. For eksempel vil en kokkelærling måtte gå til innkjøp av nødvendige kniver selv, men samtidig er dette kniver han får beholde også når han går inn i arbeidslivet.

Klær

Lærlinger kan også pålegges å betale for sine egne klær som er nødvendig på lærestedet. Hvis det er nødvendig med mer kostbart verneutstyr grunnet helse og sikkerhet, må skolen bidra med dette. Utgifter til særskilt utstyr som er begrunnet i særskilte behov, skal imidlertid alltid dekkes av det offentlige.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!