Gratisprinsippet i skolen

Skolen skal dekke undervisningsmateriell. Eksempel på dette er:

  • skrive- og tegnesaker
  • lærebøker
  • ordlister
  • kalkulatorer
  • nettbrett eller PC

Erstatning av ødelagt undervisningsmateriell

Hvis en elev ødelegger, eksempelvis et nettbrett eller lærebok, ved et uhell, skal ikke eleven måtte erstatte dette. 

Hvis en elev ødelegger eller skader noe med vilje, er hovedregelen at eleven må erstatte det. Skolen må vurdere erstatningsansvaret ut i fra en rimelighetsvurdering, og ta hensyn til blant annet elevens alder, utvikling, utvist adferd og økonomiske evne. Det er for eksempel svært sjelden at barn under syv år blir pålagt erstatningsansvar, men man kan forvente mer av et barn jo eldre det blir. 

Foreldre kan også bli erstatningsansvarlige. Dette gjelder i tilfeller der skaden har skjedd som følge av at foreldrene ikke har passet på barnet sitt, eller ikke har gjort det som er rimelig å forvente for å forhindre at skaden skjer.

Erstatningsansvar følger av skadeserstatningsloven 


Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!