Gratisprinsippet i skolen

I de tilfellene der elever får hele eller deler av opplæringen i eksempelvis en bedrift eller bondegård, skal ikke foreldene betale for opplæringen. Alternativ opplæring kan være et  enkeltvedtak om spesialundervisning. Kommunen er også ansvarlig for at eleven får gratis trykte og digitale læremidler

Privat hjemmeundervisning

Hvis eleven mottar privat hjemmeundervisning, kan ikke foreldrene kreve å få dekket utgifter til lærebøker og undervisningsmateriell. Kommunen kan likevel velge å dekke utgifter til privat hjemmeundervisning.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!