Personopplysninger - Hva sier loven om rettslig grunnlag?

Personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e) sier at personopplysninger kan behandles når det er «nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt».

Det som er nytt med personvernforordningen i forhold til tidligere lovgivning, er at det ikke lenger er nok å si at man som behandlingsansvarlig trenger å behandle personopplysninger for å løse en oppgave som er i allmennhetens interesse eller for å utøve offentlig myndighet. I tillegg krever personvernforordningen at den behandlingsansvarlige kan vise til en hjemmel i lov.

For skole- og barnehageeier som behandlingsansvarlig, vil det rettslige grunnlaget som regel være opplæringsloven eller barnehageloven. Både opplæringsloven og barnehageloven pålegger skoler, barnehager og skole- og barnehageeier en rekke oppgaver som forutsetter behandling av personopplysninger.

I mangel av mer passende rettslige grunnlag, anbefaler Utdanningsdirektoratet at skole- og barnehageeiere å bruke de enkelte bestemmelsene i opplæringsloven og barnehageloven som rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!