Hvordan blir personalopplysninger behandlet i barnehage og skole?

I 2014 hadde Datatilsynet tilsyn med en rekke grunnskoler, videregående skoler og barnehager.

De synliggjorde en del utfordringer i skolesektoren, og selv om tilsynsrapporten begynner å bli noen år gammel, er det Utdanningsdirektoratets erfaring at beskrivelsene fortsatt er relevante i dag: 

  • Uklart for mange hva en personopplysninger er. 
  • Mangelfull internkontroll og rutiner for å gi innsyn, for å innhente samtykke, for retting og sletting av personopplysninger, og for å gi ut informasjon om hvordan de behandlet personopplysninger.
  • Flere skoler hadde sikret personopplysningene fra å komme på avveie (konfidensialitet), men hadde ikke rutiner for å sikre at personopplysningene var oppdaterte (integritet) og at de som hadde behov for tilgang til personopplysningene fikk tilgang når de trengte det (tilgjengelighet). 
  • Uklart hvem som er ansvarlig for behandling av personopplysninger i skole og barnehage, og hva dette ansvaret innebar. 
  • Det hendte at skolens ansatte tok i bruk digitale verktøy uten at det er klarert med skoleeier. Dette er i realiteten deling av personopplysninger med tredjepart, og det var i tillegg liten bevissthet rundt mengden personopplysninger som ble delt.
  • Leverandørene satt i stor grad premissene for hvordan sektoren ivaretok personvern og databehandleravtaler var ofte ikke inngått.
  • Mangelfull informasjon til foresatte og elever om hvordan opplysningene om barn og unge ble behandlet, og det ble ofte brukt mange flere kommunikasjonskanaler enn det skoleeieren hadde lagt opp til. 
  • Uklart om standardiserte kartleggingsverktøy skulle brukes for alle barn, eller bare de barna med behov for kartlegging.
  • Generelt var det lite overvåking av elevene, men det forekom overvåking ved noen skoler, for eksempel av nettbruk. Selvbestemmelse ble i liten grad varetatt i disse prosessene, og det ble gitt lite informasjon til elever og foresatte, for eksempel om formålet med overvåkningen og hvor lenge informasjonen skulle lagres.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!