Eksempler på GDPR i barnehage og skole

Slik kan en barnehage ivareta personopplysningen til et barn
Oppgave som skal løses Personopplysninger som behandles Rettslig grunnlag Kommentar

Barnehageeier skal sørge for at foresatte som allerede har et barn i en barnehage betaler 30 prosent mindre for det andre barnet som skal gå i den samme barnehage.

Navn på barn, foresatte, søsken, beskrivelse av familierelasjonen foresatte, barn og søsken.    Barnehageeier bruker også opplysningen postadressen for å sende vedtaket til foresatte.   Personvern-forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e), jf. Opplæringsloven § 7-1 første ledd , jf. forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 første ledd, første punktum, jf. barnehageloven § 20  Selv om det rettslige grunnlaget er en forskrift regnes dette som en «hjemmel i lov» fordi barnehageloven § 20 åpner for at det er adgang til å regulere foreldrebetaling i forskrift. 
Slik kan en skole ivareta personopplysningen til en elev
Oppgave som skal løses         Personopplysninger som behandles Rettslig grunnlag Kommentar

Skoleeier skal sørge for at elever som har krav på gratis skyss til og fra skolen får det.

Navn på elev, elevens bostedsadresse, avstand til og fra skolen og eventuelt beskrivelse av om eleven har en «farlig» skolevei behandles av skoleeier når saken behandles.   Skoleeier bruker også informasjon om postadresse for å sende vedtaket til foresatte.   Så utleveres informasjon om navet til eleven som skal ha gratis skyss til et busselskap slik at eleven kan få busskort.   Personvern-forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e), jf. Opplæringsloven § 7-1 første ledd Beskrivelsen av at en skolevei er ikke i seg selv en personopplysning, men blir det når opplysningen kan knyttes til en enkeltelev. 

Personopplysninger som behandles i barnehage - og skolesektoren 

Personopplysninger er enhver opplysning som, direkte eller indirekte, kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på personopplysninger er: 

 • Navn, alder og fødselsnummer
 • Adresse
 • Telefonnummer  og e-postadresse 
 • Opplysninger om elevenes underveis- og sluttevalueringer
 • Fravær og anmerkninger
 • Faglig progresjon
 • Spesielle undervisningsbehov
 • Atferdsmønstre og sosiale evner 
 • Kommunikasjon mellom elever 
 • Kommunikasjon mellom lærer og elev 
 • Kommunikasjon mellom barnehage og hjem
 • Informasjon om allergier 
 • Logg fra elevenes bruk av skolens nettverk 
 • Bilder, videoer eller lydfiler av elever

Hvor lenge lagrer skolen personopplysninger om en elev? 

Spørsmål og svar om personvern i skole og barnehage

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!