Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen

Strategien lister opp «personvern og informasjonssikkerhet» som en av fem hovedprioriteringer.

Strategiske føringer  

Digitaliseringsutvalget (Lysne I) anbefalte blant annet å etablere en overordnet nasjonal kompetansestrategi innen IKT-sikkerhet. Anbefalingen var blant annet begrunnet i at utvalget hadde sett at det var kompetanseutfordringer knyttet IKT-sikkerhet på de fleste nivåer i samfunnet.

For skolesektoren ble dette beskrevet på følgende måte: «Læreplanene for grunnskolen og den videregående skolen har målformuleringer knyttet til temaet, men det er uklart om det reelle læringsutbyttet dekker den kunnskapen om IKT-sikkerhet som hver enkelt av oss må ha for å kunne håndtere en digitalisert hverdag på en trygg måte.» 

Anbefalingen fra Digitaliseringsutvalget ble blant annet operasjonalisert i Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen (2017-2021).

Strategien lister opp «personvern og informasjonssikkerhet» som en av fem hovedprioriteringer, og konkretiserer dette på følgende måte: «Godt personvern og god informasjonssikkerhet har konsekvenser for både innholdet i læreplanene og for forvaltningen av elevenes og lærernes personopplysninger.» 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!