Metodehåndbok for tilsyn

Veileder i intervjuteknikk

I tilsynene våre trenger vi tilstrekkelig med opplysninger for å kunne konkludere. Dersom dokumentasjonen alene ikke gir oss tilstrekkelig informasjon, må vi finne mer informasjon, for eksempel gjennom intervjuer. Veilederen i intervjuteknikk beskriver hvordan vi kan gjennomføre intervjuer for å få den informasjonen vi trenger.

Veileder i intervjuteknikk