Metodehåndbok for tilsyn

Tilsynsbesøk

Gode tilsynsbesøk krever at vi forbereder oss godt. Hvilke aktiviteter vi gjennomfører, skal styres av hvilke opplysninger vi trenger.

I de fleste tilfeller har vi bestemt at vi skal gjennomføre et tilsynsbesøk allerede før vi sender ut brev om åpning av tilsyn. Det er likevel ikke noe i veien for at vi bestemmer oss for å inkludere et tilsynsbesøk, selv om vi opprinnelig varslet et skriftlig tilsyn. Det kan hende at vi under gjennomgangen av den innsendte dokumentasjonen finner ut at vi trenger å hente inn informasjon gjennom intervjuer, eller at vi av andre årsaker vil besøke administrasjonen eller virksomheter i kommunen.

Dersom den skriftlige dokumentasjonen fullt ut besvarer kontrollspørsmålene, er det ikke nødvendig at vi gjennomfører et tilsynsbesøk.