Spørreskjemaer

Gjennom spørreskjemaer kan vi nå mange personer og sikre bedre representativitet. Vi må tilpasse spørsmålene til målgruppen. Vi må kunne bruke svarene når vi skal besvare kontrollspørsmålene i tilsynet.

Et spørreskjema er et oppsett av spørsmål som mottakeren skal besvare uten ytterligere redegjørelse. Spørreskjemaer kan være et alternativ eller supplement til redegjørelser, egenvurderingsskjemaer eller intervjuer.

Svarene skal være egnet til å gi informasjon som vi kan bruke til å besvare kontrollspørsmålene. Et spørreskjema er særlig aktuelt for å nå mange personer og for å sikre representativitet. Vi bruker spørreskjemaer for å hente relativt standardiserte opplysninger fra en stor gruppe. Dette kan for eksempel være hele lærergruppen ved en skole, én eller flere klasser med elever, styrerne i alle barnehagene, eller foreldre.

Det er frivillig for elever og foreldre å besvare våre spørreskjemaer. Det kan være nyttig å lage en informasjonstekst til elever og foreldre. Vi kan ta utgangspunkt i det samme som gjelder for intervjuer med elever.

Vi må formulere spørsmålene ut ifra målgruppen. I spørsmål til elever og foreldre bør vi unngå faguttrykk, og vi bør ta hensyn til barnas alder.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!