Metodehåndbok for tilsyn

Spørreskjemaer

Gjennom spørreskjemaer kan vi nå mange personer og sikre bedre representativitet. Vi må tilpasse spørsmålene til målgruppen. Vi må kunne bruke svarene når vi skal besvare kontrollspørsmålene i tilsynet.

Et spørreskjema er et oppsett av spørsmål som mottakeren skal besvare uten ytterligere redegjørelse. Spørreskjemaer kan være et alternativ eller supplement til redegjørelser, egenvurderingsskjemaer eller intervjuer.

Svarene skal være egnet til å gi informasjon som vi kan bruke til å besvare kontrollspørsmålene. Et spørreskjema er særlig aktuelt for å nå mange personer og for å sikre representativitet. Vi bruker spørreskjemaer for å hente relativt standardiserte opplysninger fra en stor gruppe. Dette kan for eksempel være hele lærergruppen ved en skole, én eller flere klasser med elever, styrerne i alle barnehagene, eller foreldre.

Det er frivillig for elever og foreldre å besvare våre spørreskjemaer. Det kan være nyttig å lage en informasjonstekst til elever og foreldre. Vi kan ta utgangspunkt i det samme som gjelder for intervjuer med elever.

Vi må formulere spørsmålene ut ifra målgruppen. I spørsmål til elever og foreldre bør vi unngå faguttrykk, og vi bør ta hensyn til barnas alder.