Metodehåndbok for tilsyn

Egenvurdering i tilsyn

I tilsyn kan vi både se på egenvurderinger som barnehagen, skolen og kommunen har fylt ut på eget initiativ, og vi kan be dem svare på en egenvurdering som del av vår opplysning av saken. Når vi fører tilsyn med et tema som ligger i RefLex, skal vi be dem fylle ut en egenvurdering i RefLex.

I tilsyn skal den som svarer, svare ja eller nei, redegjøre for svaret og sende inn dokumentene som svarene viser til.

Les mer om RefLex og egenvurdering.