Metodehåndbok for tilsyn

Klargjøre sakens faktiske forhold

Vi skal opplyse saken slik at vi på en forsvarlig måte kan besvare kontrollspørsmålene i tilsynet.

Vi har flere kilder og metoder for å få tak i den relevante informasjonen. 

Vi må ha tilstrekkelig informasjon om kommunens praksis for å kunne konkludere på kontrollspørsmålene. Vi må finne frem til aktuelle informasjonskilder og hvordan vi mest mulig effektivt kan skaffe informasjonen.