Metodehåndbok for tilsyn

Vi bestemmer oss for å utvide tilsynet

Noen ganger får vi overskuddsinformasjon som gjør at vi utvider tilsynet med nye temaer.

Vi kan bestemme oss for å utvide tilsynet hvis vi avdekker forhold som indikerer brudd på regelverket på andre områder enn temaet for tilsynet. I disse tilfellene må vi innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere og konkludere på de nye temaene.

Hvis vi oppdager de nye forholdene tidlig i tilsynet, for eksempel etter at vi har mottatt dokumentasjon, kan vi varsle kommunen om at vi utvider tilsynet. Samtidig kan vi be kommunen sende oss dokumentasjon som gjelder de nye forholdene. Det er imidlertid ikke nødvendig å varsle kommunen om at vi utvider tilsynet for at vi skal kunne varsle pålegg på nye temaer.

Hvis vi oppdager de nye forholdene i forbindelse med intervjuene under et tilsynsbesøk, er det ingenting i veien for at vi kan utvide tilsynet når vi er tilbake på kontoret. Vi kan be kommunen sende dokumentasjon som gjelder de nye forholdene. Hvis dokumentasjonen alene ikke er tilstrekkelig for oss til å kunne vurdere og konkludere, må vi innhente mer informasjon gjennom for eksempel intervjuer og redegjørelser.