Metodehåndbok for tilsyn

Informasjon om tilsynet til elever og foreldre

Vi skal i utgangspunktet sende informasjon om tilsynet til alle elever og foreldre. Hvis temaet ikke berører elever og foreldre direkte, kan vi vurdere om det er hensiktsmessig å informere om tilsynet.

Formålet er å gjøre elever og foreldre ved barnehager og skoler kjent med at vi skal gjennomføre tilsyn med kommunen, og hva som er temaet for tilsynet.

Ved at vi informerer elever og foreldre, gjør vi det mulig for dem å ta kontakt med oss hvis de har informasjon som kan være relevant i tilsynet.