Metodehåndbok for tilsyn

Åpningsbrev

Vi åpner som regel tilsynet med et brev.

Vi sender som regel et brev til kommunen der vi åpner tilsynet. Maler for slike brev er tilgjengelig under vedleggene til Metodehåndboken.

Det er ikke et krav om at vi må åpne tilsynet med et åpningsbrev. Dette er noe vi gjør av praktiske årsaker, for eksempel fordi vi ønsker at kommunen skal sende inn dokumentasjon, og fordi vi ønsker at kommunen skal få informasjon om at vi har åpnet tilsyn.