Ulike typer tilsyn

Noen ganger kan Utdanningsdirektoratet pålegge fylkesmannen å føre tilsyn med et bestemt tema og et gitt antall kommuner i løpet av en periode. I slike tilfeller har Utdanningsdirektoratet gjort en risikovurdering på nasjonalt nivå. For disse tilsynene må fylkesmennene bruke sine risikovurderinger til å velge tilsynsobjekt og tidspunkt. Vi kombinerer gjerne slike tilsyn med veiledning både i forkant og etterkant av tilsynet. Vi ser at når vi kombinerer veiledning og tilsyn, bidrar det til økt regelverksforståelse og regelverksetterlevelse. Dermed øker læringseffekten av tilsynet.

I de fleste tilfellene velger fylkesmennene selv tema og kommuner til sine tilsyn basert på sine risikovurderinger. Valg av tema for tilsyn og tilsynsobjekt er behandlet i et eget kapittel. Tilsynene kan enten være planlagte tilsyn, eller de kan skje basert på en konkret hendelse.

Vi kan gjennomføre tilsynene som skriftlige tilsyn eller stedlige tilsyn. Vi må ta stilling til om et tilsyn skal være skriftlig eller stedlig allerede når vi planlegger tilsynet. Det er likevel ikke noe i veien for at vi endrer valget vårt underveis. Det kan være at vi etter hvert innser at det er nødvendig å gjennomføre intervjuer eller befaring for å få opplyst saken godt nok.

Vår tilsynsmetode gjelder uavhengig av hvilken type tilsyn vi gjennomfører.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!