Retten og plikten til å føre tilsyn

Det følger av kommuneloven § 30-2 at fylkesmannen kan føre tilsyn med kommunen.

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal påse at både kommunale og private barnehageeiere driver i samsvar med barnehageloven og tilhørende forskrifter. Alle barnehageeierne skal følge barnehageloven og tilhørende forskrifter. Det fremgår av barnehageloven § 9 første ledd at fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. I særlige tilfeller kan fylkesmannen føre tilsyn med den enkelte barnehage, jf. barnehageloven § 9 andre ledd.

Grunnopplæringen omfatter både grunnskolen og videregående opplæring, samt deler av voksenopplæringen. Opplæringsloven regulerer hele grunnopplæringen. Kommunen som skoleeier er ansvarlig for at skolene følger regelverket. Det fremgår av opplæringsloven § 14-1 første ledd at fylkesmannen fører tilsyn med kommunen og fylkeskommunen som skoleeier.

Utdanningsdirektoratet pålegger fylkesmannen å bruke tilsynshjemmelen. Dette gjør direktoratet gjennom de årlige styringsskrivene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!