Retten og plikten til å føre tilsyn

Det følger av kommuneloven § 30-2 at statsforvalteren kan føre tilsyn med kommunen.

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal påse at både kommunale og private barnehageeiere driver i samsvar med barnehageloven og tilhørende forskrifter. Alle barnehageeierne skal følge barnehageloven og tilhørende forskrifter. Det fremgår av forskrift om overgangsregler til barnehageloven - tilsyn, veiledning, reaksjoner mv. § 5 første ledd at statsforvalteren fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. I særlige tilfeller kan statsforvalteren føre tilsyn med den enkelte barnehage, jf. samme bestemmelse andre ledd.

Grunnopplæringen omfatter både grunnskolen og videregående opplæring, samt deler av voksenopplæringen. Opplæringsloven regulerer hele grunnopplæringen. Kommunen som skoleeier er ansvarlig for at skolene følger regelverket. Det fremgår av opplæringsloven § 14-1 første ledd at statsforvalteren fører tilsyn med kommunen og fylkeskommunen som skoleeier.

Utdanningsdirektoratet pålegger statsforvalteren å bruke tilsynshjemmelen. Dette gjør direktoratet gjennom de årlige styringsskrivene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!