Metodehåndbok for tilsyn

Mer om innsyn, offentlighet og taushetsplikt i Metodehåndboken

I Metodehåndboken har vi redegjort for de mest relevante bestemmelsene vi skal vurdere når vi mottar krav om innsyn i våre dokumenter. Vi har valgt å skrive om innsyn og offentlighet under de aktuelle kapitlene.

Her kan du lese mer om innsyn, offentlighet og taushetsplikt: