Velge tilsynstema

Vi skal velge tilsynstemaer ut fra risikovurderinger innenfor kommunenes oppgaver etter regelverket.

På barnehageområdet er fylkesmannens tilsynsmyndighet i utgangspunktet begrenset til oppgaver som ligger til kommunen som barnehagemyndighet. Vi kan kun føre tilsyn med barnehageeier i særlige tilfeller.

Vi kan kun gjennomføre lovlighetstilsyn, jf. kommuneloven § 60 b. Det betyr at vi bare kan føre tilsyn med at kommunene oppfyller plikter og oppgaver som de er pålagt i regelverket.

Barnehageloven og opplæringsloven med forskrifter setter dermed rammen for hvilke temaer vi kan velge for tilsyn.

På barnehageområdet setter i tillegg fylkesmannens tilsynshjemmel begrensninger for hvilke temaer vi kan velge. Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven § 9 første ledd. I særlige tilfeller kan fylkesmannen føre tilsyn med en enkelt barnehageeier, jf. barnehageloven § 9 andre ledd.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!