Metodehåndbok for tilsyn

Velge tilsynsobjekt

Vi skal velge tilsynsobjekter ut fra risikovurderinger.

Vi ønsker å velge kommuner hvor sannsynligheten for manglende etterlevelse av kravene i regelverket er stor.

Når situasjonen ellers er lik mellom flere kommuner, kan det være relevant å legge vekt på hvor stor kommunen er. Jo flere barnehager, skoler, barnehagebarn og elever en kommune har, jo større effekt kan våre tilsyn ha.

Det kan i tillegg være relevant å legge vekt på hvor lenge det er siden sist vi førte tilsyn med den aktuelle kommunen eller det aktuelle temaet.

Hvis vi ikke har tilgjengelig informasjon som gjør det mulig å skille risikoen mellom de potensielle kommunene, kan vi bli nødt til å velge kommune tilfeldig. Dette kan vi for eksempel gjøre ved loddtrekning, eller ved å velge innenfor et geografisk område, kommunestørrelse eller antall barnehager eller skoler.