Metodehåndbok for tilsyn

Velge tidspunkt for tilsyn

Vi skal velge tidspunkt for tilsyn ut fra våre risikovurderinger og tilgjengelige ressurser.

Statsforvalteren samordningsansvar kan påvirke hvilke tilsyn vi skal gjennomføre til enhver tid.

I tillegg til å velge kommune og tilsynstemaer, må vi vurdere og bestemme når vi skal gjennomføre tilsynet. Som regel lager vi en plan for hvor mange og hvilke tilsyn vi skal gjennomføre i en gitt tidsperiode, for eksempel i løpet av ett år.

Vi velger tidspunktet for tilsynet ut fra våre risikovurderinger og en hensiktsmessig fordeling av tilsyn gjennom året. Statsforvalterens samordningsansvar kan spille inn ved valg av tidspunkt.

Risikovurderinger er en løpende prosess. Dersom vi får informasjon som viser at det er stor sannsynlighet for at det forekommer brudd på regelverket i en kommune, og konsekvensen av dette bruddet i tillegg er svært alvorlig, bør vi raskt vurdere å åpne et tilsyn. Dette kan føre til at vi må prioritere annerledes enn vi opprinnelig hadde tenkt.