Metodehåndbok for tilsyn

Utdyping av lovkravet

Den siste kolonnen i kontrollskjemaet er satt av til informasjon om hva som skal til for å kunne besvare kontrollspørsmålet med ja eller nei. Denne kolonnen kaller vi "utdyping av lovkravet".

Hvordan vi skal vurdere faktum opp mot de rettslige kravene, herunder generelt om bevisvurdering, er et eget tema.

Innholdet i kolonnen i kontrollskjemaet skal være et supplement til dette, og gi oss hjelp til å vurdere faktum opp mot det aktuelle kontrollspørsmålet.

Vi kan bruke kolonnen til for eksempel å utdype ord eller begreper i kontrollspørsmålet og sette inn eksempler eller på andre måter tydeliggjøre grensen mellom lovlig og ikke lovlig, altså ja- og nei-svarene.

Til kontrollspørsmålet «Er ordensreglementet gjort kjent for elevene og foreldrene?» kan vi formulere følgende bevisvurdering:

Ordensreglementet kan for eksempel gjøres kjent for elevene og foreldrene ved å gå igjennom reglementet i klassene og sende det hjem. Dersom ordensreglementet har vedlegg, for eksempel et IKT-reglement, må det gå klart frem av ordensreglementet at vedlegget også er en del av reglementet.