Metodehåndbok for tilsyn

Undersøkelsesmetode

Kolonnen for undersøkelsesmetode skal beskrive hvor og hvordan vi skal finne frem til den informasjonen vi trenger for å besvare kontrollspørsmålet. Vi skal altså allerede nå identifisere mulige informasjonskilder. Dette kan være henvisninger til bestemte dokumenter, intervju med rektor og andre kilder. Jo mer konkrete kontrollspørsmålene er, jo enklere vil det være å fylle ut denne kolonnen.

Hvilke undersøkelser og kilder som kan være relevante, og hvilke krav som stilles til forsvarlig utredning av saken, er temaet under klargjøre sakens faktiske forhold.

De undersøkelsesmetodene og kildene som vi lister opp i kontrollskjemaet, begrenser imidlertid ikke hvilke undersøkelser vi faktisk må gjøre når tilsynet er i gang. Uansett hva vi skriver i kontrollskjemaet når vi forbereder saken, må vi gjøre de undersøkelsene som er nødvendige i det enkelte tilsynet for å kunne besvare kontrollspørsmålene.
 

Eksempler på kilder:

  • tilstandsrapport
  • enkeltvedtak
  • egenvurderinger
  • spørreskjema
  • intervjuer 

Informasjonskildene vi identifiserer når vi lager kontrollskjemaet, er viktige for å kunne lage brev om åpning av tilsyn og ta stilling til om vi skal gjennomføre intervjuer eller andre stedlige undersøkelser som en del av tilsynet.