Metodehåndbok for tilsyn

Pålegg

Når vi svarer nei på et kontrollspørsmål, skal vi gi kommunen pålegg om å rette de forholdene som er i strid med regelverket. Vi må derfor utforme påleggstekst til alle de rettslige kravene i kontrollskjemaet.

I praksis vil pålegget ofte ligge nært opp til lovteksten. Vi trenger likevel ikke å gjengi hele lovbestemmelsen i pålegget. Pålegget skal alltid vise til det konkrete kravet som er brutt, slik at det er tydelig for kommunen hvilket lovgrunnlag som ligger til grunn for pålegget om retting. Sammen med korreksjonspunktene, vil teksten i pålegget gi kommunen den informasjonen den trenger for å rette bruddet på regelverket.

Hvis vi ser på fylkeskommunens organisering av opplæring spesielt organisert for voksne, vil et mulig pålegg om retting være:

Fylkeskommunen må sørge for å gi opplæring til alle som oppfyller vilkårene for rett til videregående opplæring, jf. opplæringsloven § 4A-3.

Les mer om sammenhengen mellom pålegg og korreksjonspunkt.