Metodehåndbok for tilsyn

Lage kontrollskjema

Vi skal lage et kontrollskjema for alle tilsyn. Oppsett for kontrollskjema er tilgjengelig under malene. Vi må fylle ut alle kolonnene i kontrollskjemaet. 

I forberedelsen av et tilsyn skal vi lage et kontrollskjema. Skjemaet skal gi en systematisk oppstilling av hjemmelen for kravet, pålegget, kontrollspørsmålene, undersøkelsesmetoden og utdyping av lovkravet. Innledningsvis i skjemaet skal vi beskrive hvilke avgrensninger vi har gjort i temaet.

Vi skal bruke kontrollskjemaet som et utgangspunkt for de vurderingene vi må gjøre i tilsynet.