Metodehåndbok for tilsyn

Klargjøre rettslige krav

For å kunne gjennomføre et tilsyn, må vi klargjøre de rettslige kravene som regelverket stiller til kommunen. Dette er nødvendig for at vi skal kunne lage kontrollspørsmål og rettslige krav til tilsynsrapporten, se egen mal under vedlegg.