Innholdet i vedtaket

Dersom kommunen ikke har rettet alle regelverksbruddene, skal vi vedta pålegg om retting. Enkeltvedtak skal følge forvaltningslovens regler, og kommunen har rett til å klage på vedtaket.

Dersom kommunen ikke har rettet alle regelverksbruddene, skal vi vedta pålegg om retting. Dette gjør vi i et eget brev, se mal under vedlegg til Metodehåndboken.

I vedtaket skal vi vise til hjemmelen for pålegg om retting som er kommuneloven § 60 d. I tillegg skal vi vise til tilsynsrapporten og kommunens tilbakemelding på rapporten.

Dersom kommunen har rettet noen av bruddene og vi endrer noen av konklusjonene våre til gunst for kommunen, tar vi ut de aktuelle påleggstekstene eller korreksjonspunktene fra vedtaket.

Dersom vi opprettholder vår konklusjon til tross for at kommunen har forsøkt å rette forholdet og erklært retting til oss, skal vi begrunne hvorfor vi opprettholder konklusjonen.

Vårt vedtak med pålegg om retting skal gjenspeile situasjonen på tidspunktet for vedtaket.

Forvaltningsloven § 27 krever at vedtaket skal inneholde følgende opplysninger:

  • Retten til å klage (jf. forvaltningsloven § 28)
  • Klagefristen (jf. forvaltningsloven § 29)
  • Klageinstansen (jf. forvaltningsloven § 28)
  • Fremgangsmåten ved klage (jf. forvaltningsloven §§ 30 og 32)
  • Retten til innsyn i sakens dokumenter (jf. forvaltningsloven §§ 18 flg.)
  • Retten til å be om utsatt iverksettelse (jf. forvaltningsloven § 42)

I tillegg skal vi fastsette en frist for tilbakemelding om at påleggene er oppfylt. Dette er tema i neste kapittel.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!