Frist for å oppfylle påleggene og gi tilbakemelding om retting

Kommunen skal få en frist for å oppfylle påleggene og gi tilbakemelding til oss.

Både fristen og kravet til formen på tilbakemeldingen skal reflektere at kommunen allerede har hatt mulighet til å rette regelverksbruddene.

I vedtaket skal vi fastsette en frist for kommunen til å oppfylle påleggene. Fristen skal være tilstrekkelig til at kommunen kan rette opp regelverksbruddene og gi tilbakemelding til oss om at rettingen er gjennomført.

Vi må gjøre en konkret vurdering av hvor lang frist som er nødvendig med utgangspunkt i hvilke brudd som gjenstår, hvor krevende det vil være å rette og hvilke konsekvenser det kan få at bruddene fortsetter. Vi skal legge vekt på at kommunen allerede har hatt tid til å rette bruddene. Normalt bør vi ikke gi mer enn én måneds frist.

Ved utløpet av rettefristen skal kommunen erklære at påleggene er oppfylt og redegjøre for hvordan kommunen har rettet. Ettersom kommunen allerede har hatt en mulighet til å rette og ikke klart å gjennomføre de nødvendige endringene, tilsier det at vi i tillegg bør vurdere å kreve ulik type dokumentasjon.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!